Uvod u termodinamiku

Jednačina stanja idealnog gasa 

Prvi princip termodinamike

Promena entropije 

Kružni ciklusi 

Voda i vodena para