Otpornost materijala

Aksijalno opterećeni štapovi konstantnog poprečnog preseka

Aksijalno opterećeni štapovi promenljivog poprečnog preseka

Uvijanje (torzija) 

Statički neodređeni gredni nosači 

Statički određeni i statički neodređeni ramovi, deformacijski rad