Osnovi termodinamike

Jednačina stanja idealnog gasa

Prvi princip termodinamike 

Promena entropije 

Kružni ciklusi 

Voda i vodena para