Mehanika fluida

Statika fluida 

Merenje pritiska 

Relativno mirovanje pri translaciji

Relativno mirovanje pri rotaciji

– Primena Bernulijeve jednačine