Osnovi termodinamike

Jednačina stanja idealnog gasa 

Prvi princip termodinamike

Promena entropije 

Kružni ciklusi 

– Voda i vodena para