Tehnološke operacije 1

Hidrostatika 

Hidrodinamika 

Isticanje 

Transport tečnosti 

Klipne pumpe 

Centrifugalne pumpe 

Ventilatori 

Kompresori 

Taloženje 

Filtracija 

Fluidizacija 

Centrifugisanje