Otpornost materijala

Aksijalno opterećeni štapovi konstantnog poprečnog preseka

Aksijalno opterećeni štapovi promenljivog poprečnog preseka

Uvijanje (torzija) 

Statički određeni gredni nosači

Statički neodređeni gredni nosači