Osnovi elektrotehnike 2

Elektromagnetika (odredjivanje magnetne indukcije i magnetnog polja)

Magnetna kola (tanka i debela torusna jezgra) 

Rešavanja kola naizmenične struje

Rezonancija i antirezonancija 

Aktivna snaga, reaktivna snaga i kompleksna snaga 

Odredjivanje merenja ampermetra, voltmetra i vatmetra 

Trofazni sistemi