Otpornost materijala

– Aksijalno opterećeni štapovi konstantnog poprečnog presaka 

Aksijalno opterećeni štapovi promenljivog poprečnog presaka

Teorija elastičnosti 

– Čisto savijanje 

Uvijanje (torzija)

Ekscentrični pritisak 

Koso savijanje 

Statički određen nosač (normalni i tangencijalni napon) 

Primena Klapejronove jednačine

Određivanje vertikalnog pomeranja tačke nosača 

Deformacijski rad 

Vereščaginova metoda