Mehanika 2 - opšte

– Virtualni rad 

– Virtualna snaga

Lagranževe jednačine