Osnovi termodinamike

Jednačina stanja idealnog gasa

Prvi princip termodinamike 

Promena entropije 

Kružni ciklusi 

– Voda i vodena para